Jeugd 

ALGEMENE BASIS VOORWAARDEN LES BIJ TENNISSCHOOLPE JAAR 2019-2020

 

Opgeven voor tennisles doe je voor een periode van 1 jaar. Lopend van 1 maart 2019 t/m 28 februari 2020. Bij instromen geldt de periode resterend tot aan 28 februari 2020.

Men kan niet stoppen met de lessen binnen het lopende jaar. Na februari 2020 kunt u kosteloos stoppen met het afnemen van tennislessen. Door blessure in overleg met trainer.

Bij afwezigheid op de tennisles van de leerling of het niet doorgaan van de les door weersomstandigheden kan hij/zij een andere gelijkwaardige training volgen op een ander moment in de week. Het advies van de trainer hier in is leidend.

In de periode van maart 2019 t/m feb 2020 wordt er elke week training gegeven met uitzonderingen  van de schoolvakanties en feestdagen.

Het lesgeld is het zo doorberekend dat het bedrag van 30,-per maand dus gelijk verdeeld wordt over 12 maanden. Totaal zijn er 36 trainingen a 10,- per les. Totaal 360,- : 12 mnd = 30,- per mnd.

het trainingsjaar bestaat uit 40 weken. Hierin zijn 4 extra weken ingeroosterd voor eventueel uitval van de  trainer en/of onbespeelbaarheid van de banen door bijvoorbeeld sneeuw/opdooi.

LET OP:  In de periode van maart 2019 t/m feb 2020 is er een nieuwe flexibele dienst bij gekomen.

Je kan namelijk elke maand je abonnement wijzigen naar onbeperkt of juist weer naar 1x in de week. Dit gaat in op de eerstvolgende maand. (Het terugzetten van het abonnement van onb naar 1 x is NIET mogelijk in de maanden juli en augustus. Dit is vanwege de doorberekening van de trainingen in een maandbedrag).


ALGEMENE VOORWAARDEN Senioren tennislessen (uitgebreide versie in pdf klik hier)

 1. Voor het volgen van tennisles, dient u een volledig ingevuld formulier te hebben ondertekend.
 2. U dient lid te zijn van de tennissvereniging om lessen te kunnen volgen.
 3. Het zomerseizoen start op maandag 4 maart  en eindigt op vrijdag 20 december 2019. Deze periode bedraagt totaal 30 lessen.
 4. Een lesuur bedraagt 60 minuten en de prijzen zijn per persoon.
 5. Wanneer er niet  aan de gewenste keuze een indeling kan plaatsvinden, dan zullen wij in onderling overleg de groepsgrootte, trainingstijd of het lesgeld  aanpassen.
 6. Bij het niet in leveren van een ondergetekende lesformulier kunnen wij u niet indelen.
 7. Bij het vervallen van de les door weer of ziekte van de trainer zal er 1 maal ingehaald worden bij 2 maal uitval. (max. 2x inhaal mogelijk.)
 8. Bij het niet verschijnen of zelf afzeggen van de les heeft men geen recht op inhalen. De trainer kan wel, indien daar ruimte voor is, een alternatief bieden.
 9. Bij eigen verhindering max. 24 uur voor aanvang afmelden. Bij ziekte dient dit uiterlijk dezelfde dag voor 15:00 gemeld te worden aan de trainer zodat hij zijn programma kan aanpassen.
 10. Zodra het lesschema is vastgesteld vindt er géén teruggave van het lesgeld plaats.
 11. De lesgelden dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden overgemaakt. Indien dit niet het geval is zullen er administratiekosten gehanteerd worden. Eerste herinnering €6,-. Tweede herinnering €12,50.
 12. De Tennisschool behoudt zich het recht om inschrijvingen te weigeren.
 13. Deelname aan een cursus is persoonsgebonden en alleen in overleg overdraagbaar.